Kärlekens trädgård vid östersjökusten

Jan Gillquists och Karola Messners trädgård

Kärlekens trädgård på Lilla Vik

Lilla Vik är ett tvåhundra år gammalt fiskarhemman med 25.000 kvadratmeter tomt vid Östersjöns strand i Gryts skärgård.

Trädgården är utvecklad sedan 1996. Stället hade från femtiotalet och fram till 90-talets slut varit fritidshus och vuxit igen totalt. Här finns sandjord, tung lera och stenig morän från istiden. En del av marken är gammal sjöbotten och periodvis vattensjuk. Vi har här anlagt en trädgård med ett tusental rosor av drygt 450 sorter. samt c:a 700 rhododendron. Ett stort antal magnolior och andra ovanliga träd har planterats, förutom diverse perenner och sommarblommor. Sedan 2013 har 14 kärleksparskulpturer i naturligt storlek utplacerats, som alla har skapats av Karola Messner. Därför heter trädgården sedan 2015 KÄRLEKENS TRÄDGÅRD. Skulpturerna är gjorda av hoplimmade cellplastblock, som sedan skurits per hand i rätt form med en filetkniv. Ytorna är täckta med utomhuscement (husfix) och målade med murfärg. 

For 150 years Lilla Vik was home for fishermen and sea pilotes. Since 1996 we have transformed the property (around 5 acres) into a romantic garden with several ponds, many flower beds and unusual trees. In May there is extensive flowering of tulips and magnolia, in June our 700 rhododendrons take over, which is followed in July and throughout the summer by our over 1000 roses including a rose walk. Since 2015 the garden contains 15 sculptures of loving couples in natural size, therefore the garden now is called "THE GARDEN OF LOVE".

Den västra delen av trädgården har flera dammar och perennplanteringar, några rosbäddar, många träd och en lökäng. Den centrala delen innehåller flera byggnader, växthus och den stora rosplanteringen med rosenallén. Den östra delen innehåller flera byggnader, bl.a ateljé med en toalett på norra gaveln och ett lusthus samt stora rhododendronplanteringar i den högstammiga tallskogen på sluttningen ner till  Östersjön. På flera ställen finns bänkar att vila ut på samt bänkar vid utsiktsplatsen vid stranden.

Nytt sedan 2020 är en stor tulpanplantering (över 100kg lökar) i form av två röda hjärtan i gräsmattan.

 

 

 

Här visas skulpturen 'Inbjudan' vid grinden, näckrosdammen Sjölyckan med skulpturen 'Kärlekens Födelse' i bakgrunden, rosenallén med skulpturen 'Handkyssen' i fonden, vyn ner på rosträdgården, samt blicken upp mot lotshuset. Sista bilden visar lilla dammen Hjärtat, som omges av en fuktplantering med Candelabraprimula. Skulpturen 'Gripa Lyckan i Flykten' syns i bakgrunden.