Kärlekens trädgård vid östersjökusten

Jan Gillquists och Karola Messners trädgård

Kärlekens Trädgård 

Först var det kärleken mellan en kvinna och en man. Stödjande, bekräftande, som gav frihet att vara och utvecklas efter egna förutsättningar. Sedan var det kärleken till kunskap, inhämtad med den vetenskapliga metoden, ifrågasättande, baserad på fakta och utfallet av observationer,  praktiska försök och erfarenhet. Det var också kärleken till en bygd och dess människor, vänliga och hjälpsamma. Sist men inte minst kärleken till ett markområde, med dess former och möjligheter. Kärleken till livet självt låg under allt. Livet som är nyckfullt och innehållsrikt, som ger ständigt nya möjligheter och utmaningar.

            Vi var båda läkare, Jan professor i idrottsmedicin i Linköping med över 30 disputerade doktorander  och 40 års sjukvårdserfarenhet. Karola, som är från München, Tyskland, åkte 1985 till Sverige, just för att lära sig titthållskirurgi, som den då världsberömda knäforskaren Jan hade utvecklat och introducerat till Europa. Vi förälskade oss i varandra omedelbart. Tillsammans med Jan blev det sedan mycket forskning i idrottsmedicin, så att Karola fick ta över professuren 2000 när Jan gick i pension. Men redan efter 2 år sade Karola upp sig för att kunna vara tillsammans med Jan, och för att bli konstnär, författare och trädgårdsskötare. Det var så Jan och Karola fick tid för sin vision att förvandla en vacker skärgårdstomt till trädgård, för det som lade i botten av vår samvaro var just kärleken till konst, litteratur och växter. Redan som barn hade vi skött våra föräldrars trädgårdar. Så egentligen var vi 2 doktor Zjivagos, som nästan mot vår vilja hade blivit läkare.

Efter en stormig tid (vi var gifta åt olika håll), fick vi 1995, efter 9 års väntan, äntligen flytta ihop. Och knappt att vi har varit 1 vecka tillsammans köpte vi Lilla Vik, som genast blev vårt gemensamma hem. Arealet innehåller flera odlingsmiljöer. Området med dammarna i sydväst har fin sandjord, området i anslutningen närmare huset, som vi kallat Drakulas äng, har mycket mager jord, ytorna kring huset har i över hundra år använts för grönsaksodlingar. Sluttningen ner mot Östersjön i nordost består av lösa sten med mycket lite jordmån, här växer högstammig tall och granskog som är c:a 100 år gammal. De stora växtgrupperna hos oss är rosor och rhododendron, en bra kombination eftersom rhododendron blommar från mitten av maj till mitten av juni varefter rosorna blommar till slutet av november (åtminstone moderna rosor introducerade efter år 2000), vissa ända in i december. Trädgården får alltså en mycket lång blomsterprakt.

Dammarna vid den sydvästra gränsen försörjs av en liten bäck som håller vatten vår och höst. Den kommer från ett kärrområde åt nordväst utanför tomten. Under sommaren krävs det minst 100 mm regn för att bäcken skall ha vatten. Den första sjön Sjölyckan  är ungefär 15 x 7 m stor, här växer näckrosor (röda, vita och rosa). Bakom sjön finns en rhododendronplantering med en stor gulregn. Vattnet rinner sedan över i en bevattningsdamm. Dess vatten används för ett omfattande droppbevattningssystem som sträcker sig över hela tomten. Runt periferin finns 32 mm polyetenslang med "revben" som går in till droppbevattningen i de olika planteringarna.

 

Drakulas äng är ett torrt magert område med en stor lökblomning från slutet av april till mitten av juni. Här växer narcisser, påskliljor, tulpaner, ornitogalum och stepphyazint (camassia). Under sommaren växer här makedonsk vädd, vallmo och till hösten olika grässorter samt olika höstaster. Mosaiken 'Paradisleken' finns i det mest avlägsa hörnet bakom bevattningsdammen. Skulpturen 'Samtalet' har placerats på andra sidan av Trolliusdammen.

Området väster om huset utgörs av en ljungplantering, olika sedum och rhododendron på en bergssluttning. Den stora lönnen vid huset överskuggar den älsta rhododendron planteringen. Och söder om huset, framför glashuset, finns rosplanteringen med skulpturen 'Dansen'.