Kärlekens trädgård vid östersjökusten

Jan Gillquists och Karola Messners trädgård

Om Lilla Vik

Torpet omnämns i husförhörslängden mellan 1813 och 1825 då Carl Östman med hustru Lisa Larsdotter bodde här med sonen Olaus. I dödboken för 1833 nämns det åter när inhysemannen Magnus Björklund avled den 16 januari. Byggnaden låg då 200 m österut där det finns en grund på 5 x 7m vilket motsvarar måtten på det centrala stockhuset idag. Eftersom nuvarande hus genom skorstenens placering kan dateras till före 1840 är det sannolikt att stockhuset flyttades någon gång vid denna tid till nuvarande plats. Huset har senare försetts med trapphus och entrédel. Den s.k. sommarstugan tvärs över vägen har sannolikt tillkommit i början av 1900-talet.

Lilla Vik finns registrerat på en karta från 1878 och beboddes vid sekelskiftet 18-1900 av fiskare. Då flera av familjens män omkommit i en novemberstorm i början av 1900-talet när man försökte bärga skötar på Orren, måste änkan sälja och fastigheten övertogs av en långlots med familj, som stannade kvar till lotsens pensionering på 1960-talet. Därefter var fastigheten fritidsbostad fram till slutet av 1990-talet då den såldes på exekutiv auktion och den ursprungliga marken på 5 hektar styckades i två delar varefter vi köpte den ena delen.

Trädgården har byggts upp sedan 1996. Av 25000 kvadratmeter är c:a 90% för närvarande trädgård i någon form. Den innehåller flera olika jordarter och odlingsmiljöer. Stora delar åt väster är tung lera eftersom här tidigare var en havsvik. Marken ligger bara några meter över nuvarande vattenyta. Här var ett gärde i 1900 talets början. På 1960-talet planterades ek i täta rader och vid vårt övertagande var ekskogen en tät snårskog med tunna ekar och c:a 5 m höjd. Avståndet mellan träden var ungefär 2 m. Området med dammarna (se karta) har fin sand liksom sluttningen ner mot Östersjön i nordost (områdena 27 och 28), men här finns också stora stenblock som inte gör det särskilt lättgrävt. Här växer högstammig tall och granskog som är c:a 100 år gammal. De stora växtgrupperna hos oss är rosor och rhododendron, en bra kombination eftersom rhododendron blommar från slutet av maj till mitten av juni varefter rosorna blommar till slutet av november (åtminstone moderna rosor introducerade efter år 2000), vissa ända in i december. Trädgården får alltså en mycket lång blomsterprakt.

Dammarna försörjs av en liten bäck som håller vatten vår och höst. Den kommer från ett kärrområde åt nordväst utanför tomten. Under sommaren krävs det minst 100 mm regn för att bäcken skall ha vatten. Den första sjön, Sjölyckan (vid 5 på kartan) är ungefär 15 x 7 m och här växer näckrosor (röda, vita och rosa). Vattnet rinner sedan över i en bevattningsdamm (vid 12). Dess vatten används för ett omfattande droppbevattningssystem som sträcker sig över hela tomten. Runt periferin finns 32 mm polyetenslang med "revben" som går in till droppbevattningen i de olika planteringarna.

Område 9 (Draculas äng) är ett torrt magert område med en stor lökblomning från slutet av april till början av juni. Här växer narcisser, påskliljor, tulpaner, ornitogalum, camassia, jättebollök och tidlösa. Under sommaren växer här makedonsk vädd, vallmo och Mose brinnande nuske. 

 Område 22 och 23 utgörs av en ljungplantering, olika sedum och rhododendron på en bergssluttning.